آذر منصوری گفت: باید سیاست خارجی کشور را به سمت یک سیاست خارجی متوازن حرکت داده و با حل و فصل اختلافات با سایر طرف های بین المللی موقعیت بین المللی و منطقه ای خود را ارتقا دهیم.

 

یک فعال سیاسی اصلاح طلب در واکنش به مناقشه تازه در قفقاز جنوبی گفت: ایران باید در عین حمایت و حفظ منافع تردید ناپذیر خود از هر اقدامی که منجر به افزایش تنش، بی ثباتی و ناامنی بیشتر می شود و و یا زمینه ساز دوری دولت ها و مردم دو کشور آذربایجان و ارمنستان از ایران می شود، اجتناب کند.

آذر منصوری در خصوص مناقشه جدید منطقه قفقاز جنوبی به جماران گفت: در وهله اول، ایران باید از استقلال، حاکمیت ملی مبتنی بر اراده مردم، تمامیت ارضی  و عدم تغییر مرز های موجود کشور های منطقه قفقاز جنوبی حمایت کرده و روابط دوستانه خود را با همه همسایگان خود حفظ و گسترش دهد.

وی افزود: این امر بسیار مهم است که ایران در عین حمایت و حفظ منافع تردید ناپذیر خود از هر اقدامی که منجر به افزایش تنش، بی ثباتی و ناامنی بیشتر می شود و و یا زمینه ساز دوری دولت ها و مردم دو کشور آذربایجان و ارمنستان از ایران را فراهم کرده و بهانه ای برای دخالت بیشتر قدرت های فرامنطقه ای را به دنبال دارد، دوری کند.

 

حفظ صلح، ثبات و امنیت این منطقه درچارچوب منافع و امنیت ملی ایران قرار دارد

قائم مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت ادامه داد: در جهان امروز بدیهی است که استفاده از زور و جنگ برای تغییر مرزهای موجود و پیشبرد منافع، امری مردود است. در واقع حفظ صلح، ثبات و امنیت این منطقه در چارچوب منافع و امنیت ملی ایران قرار دارد. ایران با هر دو کشور  همسایه خود یعنی آذربایجان و ارمنستان دارای پیوند های فراوان و منافع مشترک است و سیاست خارجی ما باید در راستای حل و فصل اختلافات این دو کشور و تامین استقلال، تمامیت ارضی و توسعه آنها باشد.

 

سیاست خارجی کشور به سمت یک سیاست خارجی متوازن حرکت کند

 

او در ادامه بیان کرد: در عین حال با همه طرف های دیگر موثر و ذینفع منطقه یعنی ترکیه و روسیه ضمن همکاری  در  چارچوب منافع مشترک و حفظ امنیت و ثبات منطقه قفقاز جنوبی، منافع و امنیت ملی و موقعیت فرهنگی و تاریخی ایران به طور جدی حفظ شود. این امر محتاج آن است که سیاست خارجی کشور به سمت یک سیاست خارجی متوازن حرکت کرده و با حل و فصل اختلافات با سایر طرف های بین المللی موقعیت بین المللی و  منطقه ای خود را ارتقا دهیم و تشنج زدایی و اعتماد سازی با آنان اولویت سیاست خارجی ما در این برهه مهم قرار گیرد. بنابر این احیای برجام، بهبود رابطه با دیگر دولت های منطقه و کاهش تنش در خاورمیانه در این چارچوب باید به طور جدی دنبال شود.

 

منبع: جماران