اخبار "گفت و گو"

میرلوحی: انتخاب نامزد نیابتی دیگر پاسخگو نیست
در گفت‌وگو با «صبح ما»؛

میرلوحی: انتخاب نامزد نیابتی دیگر پاسخگو نیست

محبعلی: مذاکره سریعتر گزینه ای برای احیای برجام است
در گفت و گو با «صبح ما»؛

محبعلی: مذاکره سریعتر گزینه ای برای احیای برجام است

فریدون مجلسی: برجام مساله ای ملی است نه جناحی
در گفت و گو با «صبح ما»؛

فریدون مجلسی: برجام مساله ای ملی است نه جناحی