دبیرکل مجمع نیروهای خط امام گفت: اختلاف اصلی رهبر با میرحسین موسوی از ابتدای دوره دوم نخست وزیری میرحسین شروع شد که اقای خامنه ای به شدت با انتخاب دوباره ایشان مخالف بوده و چندین بار برای امام پیام فرستاد که از حمایت میرحسین عقب نشینی کند و با مخالفت امام مواجه شد.

 

سیدهادی خامنه ای در کلاب هاوس گفت: تیم ۱۱ نفره به لیدری آقای مصباح که اخوی ما سیدعلی نیز عضو آن بود معتقد بودند مبارزه با حکومت شاه اشتباه است و ایجاد اصلاحات در حوزه افضل بر مبارزه با شاه بود.

سال ۸۴ به آیت الله هاشمی و سال ۸۸ به مهندس موسوی رای دادم.

نتیجه انتخابات ۸۸ غیرقابل قبول وباور بود و هنوز پاسخ درستی درباره اتفاقات آن داده نشده است ، پیروزی مهندس موسوی تا ساعات پایان رای گیری مسلم بود.

کسانیکه عکس امام را در عاشورا پاره کردند از داخل و جزو مردم معترض به نتیجه انتخابات نبودند از سوی نهادهای خاص برنامه ریزی شده بود وگرنه چگونه میشود در میان خیل جمعیت دوربین درست برود روی آن صحنه زوم کرده باشد.

امام لاجوردی را کنار گذاشت اما با طراحی مرحوم هاشمی لاجوردی دوباره به ریاست زندان اوین بازگشت.

پدر ما فردی انقلابی نبود ودر جریانات سیاسی قبل از انقلاب دخالتی نمیکرد.

صحبتهای برادرم محمدخامنه ای درباره نظرمنفی امام راجع به مرحوم هاشمی و آیت الله منتظری صحت نداشته و مستندنیست برادرم محمد فعالیت سیاسی خاصی قبل از انقلاب نداشت.

اختلاف اصلی رهبر با میرحسین موسوی از ابتدای دوره دوم نخست وزیری میرحسین شروع شد که اقای خامنه ای به شدت با انتخاب دوباره ایشان مخالف بوده و چندین بار برای امام پیام فرستاد که از حمایت میرحسین عقب نشینی کند و با مخالفت امام مواجه شد.

بنده عضو گروه ۹۹نفر مخالف میرحسین بودم اما لیدر این جریان نبودم اکثریت اعضاگروه ۹۹نفر از سوی مصباح هدایت میشدند.

رد صلاحیت ایت الله هاشمی حرکت مطلوبی نبود و خسارات فراوانی به نظام تحمیل کرد.

مجلس فعلی نهایتا نماینده ۴۰ درصد مردم است و انتظاری از مجلس اقلیت نمیتوان داشت.

ضدیت بی رویه مجلس فعلی با دولت بدون منطق خاص سیاسی موجب بحرانی تر شدن وضعیت کشور شد.

سازوکار و کیفیت انتخاب کاندیداها از سوی شورای سیاست گذاری اصلاحات باعث عقیم ماندن اهداف اصلاحات و دولت در مجلس دهم شد.بسیاری از کسانی که با لیست تدبیر وامید وارد مجلس شدند به جریان پشت کرده و در جبهه مقابل صف آرایی کردند.

درحال حاضر فرد توانمندی که بتواند مسئولیت هدایت و راهبری جریان اصلاحات را به دست بگیرد وجود ندارد یا شاید من نمیشناسم اما شک نکنید اگر کسی چنین توانمند باشد شورای نگهبان به او صلاحیت نخواهد داد.

بنده کاری برای رفع حصر نتوانسته ام بکنم چون حاکمیت چنین اجازه ای به کسی نمیدهد.

حاکمیت یکدست امکان ندارد و نمیشود که سرنوشت کشور دست یک طیف باشد.