ایوانکا دختر ترامپ هنگام آخرین سخنرانی پدرش در مقام ریاست جمهوری گریه کرد.

 

اشک‌های ایوانکا، دختر ترامپ هنگام سخنرانی خداحافظی پدرش از کاخ سفید در قاب دوربین های خبری ثبت شد.