محمود حسینی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روشن است که ریشه این درگیری اقتصادی بوده که سریعا به پدیده امنیتی تبدیل و شکل پیچیده ای پیدا کرد.در هرحال مردم به ویژه مرزنشینان کشور با تنگی معیشت و بحران اشتغال مواجه هستند و برای تامین حداقل درآمد به مشاغلی مثل کوله بری و سوخت بری رو می آورند که مستلزم عبور از مرز و پذیرش خطرات همراه با آن است. لذا باید این مراودات ضابطه مند و ساماندهی شود.

محمود حسینی طی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشت: روشن است که ریشه این درگیری اقتصادی بوده که سریعا به پدیده امنیتی تبدیل و شکل پیچیده ای پیدا کرد.در هرحال مردم به ویژه مرزنشینان کشور با تنگی معیشت و بحران اشتغال مواجه هستند و برای تامین حداقل درآمد به مشاغلی مثل کوله بری و سوخت بری رو می آورند که مستلزم عبور از مرز و پذیرش خطرات همراه با آن است. لذا باید این مراودات ضابطه مند و ساماندهی شود.

حوادث دیروز(چهارم اسفند) در مرز سراوان بسیار قابل تامل است که باید مسئولین ذیربط آن را مورد رسیدگی قرار دهند و راحت از کنار آن نگذرند.در اینجا نکاتی پیرامون این رخداد می نویس:

۱- روشن است که ریشه این درگیری اقتصادی بوده که سریعا به پدیده امنیتی تبدیل و شکل پیچیده ای پیدا کرد.در هرحال مردم به ویژه مرزنشینان کشور با تنگی معیشت و بحران اشتغال مواجه هستند و برای تامین حداقل درآمد به مشاغلی مثل کوله بری و سوخت بری رو می آورند که مستلزم عبور از مرز و پذیرش خطرات همراه با آن است. لذا باید این مراودات ضابطه مند و ساماندهی شود.

۲-این ساماندهی باید توسط مدیریت ارشد استان و با همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط به ویژه دستگاه های امنیتی نظامی و انتظامی صورت گیرد.

۳- کار حفاظت از مرز در زمان صلح با نیروی نظامی اعم از ارتش و سپاه نیست بلکه برعهده نیروی انتظامی است’که خود حکمتی دارد. نیروی انتظامی هم باید تحت امر وزارت کشور و در استان ها تحت امر استانداران باشد.

۴-هرچند حفاظت از مرز وظیفه ذاتی نیروهای مرزبانی است اما باید با روش هایی صورت گیرد که منجر به آسیب و یا ریختن خون افراد نشود که متاسفانه اینگونه شد.

۵-مسئول امنیت هر استان استاندار است و لذا استاندار با اختیارات تام مسیول شورای تامین است و همه اعضاء شورای تامین نقش مشورتی و تصمیم ساز دارند. البته این قاعده مدت هاست رعایت نمی شود و این موجب خلل در تامین امنیت شده است.

۶-مرزها به ویژه در مملکت ما هرگز قابلیت انسداد ندارند و هرگونه تلاش برای بستن کامل مرزهایی که ساکنان دوسوی آن از قدیم با هم روابط خویشاوندی و مراوده اقتصادی و داد وستد داشته اند به نتیجه نرسیده و مخصوصا دیوار کشی ها جز هزینه و شکست اثری نداشته است. لذا باید تدابیر مناسب با این شرایط ویژه اتخاذ شود.

۷-در شرایط اضطراری تنگی معیشت مرزنشینان با توسعه بازارچه های مرزی و ساماندهی کوله بران در مرزهای غربی و بدوکی ها(بردوشی ها) و سوخت بران در مرزهای شرقی کشور و همکاری دستگاه های ذیربط باید هم جلوی حوادثی مثل مرز سراوان و هم سوء استفاده ها را گرفت.

۸-پیشنهاد می شود وزیر محترم کشور به عنوان رئیس شورای امنیت کشور گزارش درگیری در مرز سراوان را در شورای امنیت کشور مطرح و ضمن رسیدگی همه جانبه به آن تدابیر لازم را برای پیشگیری از تکرار این حوادث اتخاذ نماید. نتیجه این رسیدگی و تصمیمات متخذه را به اطلاع مردم برساند تا موجب آرامش در استان شود.

منبع: امتداد