به گزارش صبح ما، سعید دهقان یکی از وکلای جمعیت امام علی در توئیتی نوشت: حکم انحلال جمعیت امام علی صادر شد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از برگزاری دادگاه سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی، صبح امروز حکم انحلال آن صادر شد!  

 

به گزارش صبح ما، سعید دهقان یکی از وکلای جمعیت امام علی در توئیتی نوشت: حکم انحلال جمعیت امام علی صادر شد. کمتر از ۲۴ ساعت پس از برگزاری دادگاه سازمان مردم نهاد جمعیت امام علی، صبح امروز حکم انحلال آن صادر شد!