جواد امام نوشت: خوب است نسبت به گذشته و #ملیت اجدادتان که خوشبختانه بر اهالی #مرزبان و #آرادان پوشیده نیست هم توضیح دهید تا #مردم با شما و خیانت حامیانتان به #ایران بیشتر آشنا شوند.

 

جواد امام در توئیتی به افشاگری های اخیر احمدی نژاد علیه حامیانش که این روزها دیگر او را دستاوردی برای انقلاب نمی دانند، واکنش نشان داد:

دبیرکل مجمع ایثارگران نوشت: #پدیده_هزاره_سوم #جناب_صادق_خان چی شده پس از ۴۲ سال تازه زبان باز کرده ای! حالا چرا افشای سوابق حامیانت !؟ خوب است نسبت به گذشته و #ملیت اجدادتان که خوشبختانه بر اهالی #مرزبان و #آرادان پوشیده نیست هم توضیح دهید تا #مردم با شما و خیانت حامیانتان به #ایران بیشتر آشنا شوند.