نخستین شخصیت مسلمان در ایالات متحده آمریکا به مقام دادستان کل در آمریکا رسید و این شخص«صایمه محسن» پاکستانی‌تبار است که پست دادستان کل در بخش شرقی ایالت«میشیگان» را به عهده می‌گیرد.

 

نخستین شخصیت مسلمان در ایالات متحده آمریکا که به مقام دادستان کل رسیده را در عکس زیر ببینید: