سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد: بایدن معتقد است دیپلماسی بهترین ابزار برای منع ایران از دستیابی به بمب اتمی است. بایدن آماده گفتگو با ایرانی ها درباره بازگشت به محدودیت های برنامه هسته ای این کشور است.

 

سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا مدعی شد:بایدن معتقد است دیپلماسی بهترین ابزار برای منع ایران از دستیابی به بمب اتمی است. بایدن آماده گفتگو با ایرانی ها درباره بازگشت به محدودیت های برنامه هسته ای این کشور است.

 

موضوع بازگشت آمریکایی های بازداشت شده در ایران در اولویت واشنگتن قرار دارد. ارتباط با ایرانی ها درباره پرونده بازداشت آمریکایی ها در ایران را آغاز کردیم و به آن ادامه می دهیم.

 

منبع: جماران