عضو جبهه اصلاح طلبان ایران گفت: نمی‌توان به صورت قاطعانه سرنوشت انتخابات آینده را پیش بینی کرد و درباره آن باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت که یکی از همین عوامل مهم و موثر مساله مشارکت و حضور مردم در انتخابات است.

 

عضو جبهه اصلاح طلبان ایران گفت: این جبهه با هدف و راهبرد تقویت انسجام و مشارکت حداکثری اصلاح طلبان در انتخابات تشکیل شده است و در نهایت هر تصمیمی بر اساس خرد جمعی این نهاد اجرایی خواهد شد.

ژاله فرامرزیان در گفت‌وگو با «صبح ما» با اشاره به آغاز فعالیت جبهه اصلاح طلبان ایران، گفت: اصلاح طلبان به عنوان جریان سیاسی نزدیک به اذهان و افکار عمومی این وظیفه را بر خود می‌داند که بزنگاه‌های مهم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کنار مردم باشد و مطالبات آنان را پیگیری کند و بر همین اساس نیز در آستانه انتخابات ۱۴۰۰، اصلاح طلبان با تشکیل نهاد اجماع ساز درصدد آن هستند تا برنامه و اهداف خودشان را مطابق با مطالبات مردم برای ورود به انتخابات به عنوان یک اتفاق مهم ملی مورد بررسی قرار بدهند.

عضو جبهه اصلاح‌طلبان ایران با اشاره ساختار این جبهه در آستانه انتخابات، گفت: این جبهه همانند شورای هماهنگی جبهه اصلاحات یا شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان دنبال ایجاد اجماع بین همه تشکل‌ها و احزاب و چهره‌های اصلاح‌طلب در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ است. البته ممکن است که در مکانیزم و رویکرد تفاوت‌هایی با شوراها و نمونه‌های سابق داشته باشد ولی در کلیات و اصول همان اهداف سابق را در دستور کار دارد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین با تاکید بر ضرورت مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در پیروزی و موفقیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور و مشارکت هرچه بیشتر مردم در انتخابات است. بنابراین نمی‌توان به صورت قاطعانه سرنوشت انتخابات آینده را پیش بینی کرد و درباره آن باید عوامل مختلفی را در نظر گرفت که یکی از همین عوامل مهم و موثر مساله مشارکت و حضور مردم در انتخابات است.

فرامرزیان همچنین با تاکید بر اینکه تصمیمات نهاد اجماع ساز بر اساس خرد جمعی و اتفاق نظر احزاب و اعضای حقیقی آن صورت خواهد گرفت. لذا باید به این مساله اشاره کرد که تمام هدف و اساس نهاد برای تحقق اجماع و اتحاد و انسجام هرچه بیشتر بین اصلاح طلبان در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ است. این نظرات نیز قطعا متناسب با مطالبات عمومی، بازخورد جامعه نسبت به موضوعات مختلف و شرایط کشور در عرصه داخلی و خارجی خواهد بود.

وی گفت: درباره نحوه ورود اصلاح طلبان در انتخابات از حالا نمی‌توانیم به صورت قاطعانه نظر بدهیم. همه این اتفاقات از جمله گزینه نهایی و همین طور لیست شوراهای اسلامی شهر و روستا و … با نظر جمعی و خرد جمعی تصویب شده و اجرایی می‌شود. نهاد اجماع ساز اساسا برای همین هدف تشکیل شده است.