فارین پالیسى نوشت: دوران اعراب سپرى شد، آینده خاورمیانه را رقابت ایران، ترکیه و اسرائیل شکل مى‌دهد. ولى نصر در تحلیلى که فارین پالیسى منتشر کرد، نوشته هرکدام از این سه، دلایل خود را براى تحرکات منطقه او دارند، هم دلایل امنیتى و هم اقتصادى.

 

فارین پالیسى نوشت: دوران اعراب سپرى شد، آینده خاورمیانه را رقابت ایران، ترکیه و اسرائیل شکل مى‌دهد. ولى نصر در تحلیلى که فارین پالیسى منتشر کرد، نوشته هرکدام از این سه، دلایل خود را براى تحرکات منطقه او دارند، هم دلایل امنیتى و هم اقتصادى .

نصر در بخشى از مقاله توصیه هایى به دولت بایدن براى مهار ایران دارد:

دولت بایدن می تواند با تشویق گفتگوهای منطقه ای نقشی اساسی در کاهش تنش ها داشته باشد و – در صورت امکان – از نفوذ خود برای پایان دادن به درگیری ها و ترمیم روابط استفاده کند.

مساله ایران در این میان قدرى سخت تر است. مقامات آمریکایی باید چالش آینده توافق هسته ای را حل کنند ، اما پیش از آن باید تهران و واشنگتن در مورد تحرکات منطقه اى ایران گفت و گو کنند.

واشنگتن باید متحدان عرب خود را نیز تشویق کند تا از این رویکرد استقبال کرده و ایران را درگیر مذاکره کنند.

بازیگران منطقه اى از مهار ایران و محدود کردن موشک های آن استقبال خواهند کرد.

منبع: رصد