در گفت و گو با «صبح ما»؛

یک کارشناس اقتصادی گفت: اقتصاد در بستر تولید و صادرات امکان رشد دارد و بر همین اساس باید یک تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی داشته و به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم، وضعیت اقتصادی کشور را تغییر بدهیم.

 

یک فعال اقتصادی معتقد بر آن است که اقتصاد کشور برای رشد و توسعه نیازمند تقویت تولید در داخل و تامین مقدمات و بستر صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی و بین‌المللی است.

علی قنبری در گفت‌وگو با «صبح ما» با بیان اینکه امروز کشور نیازمند یک اجماع و همکاری بین نهادی و دستگاهی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی است، گفت: تمامی دستگاه‌ها اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و همین طور نهادهای بالادستی و تصمیم ساز و تصمیم‌گیرنده باید پای کار بیایند تا راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی فراهم شود.

وی افزود: واقعیت این است که مشکلات اقتصادی امروز کشور حاصل یک اتفاق آنی و یک روزه نیست که بتوان آن را در بازه زمانی کوتاه مدت و سریع حل کرد. ما نیازمند یک سری برنامه و اقدامات مشخص و هدفمند در بازه‌های زمانی بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت هستیم.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما برای حل مشکلات اقتصادی باید یک نگاه جامع و همه‌جانبه‌نگر داشته باشیم. اقتصادی یک موضوعی است که به نحوی با سایر حوزه‌ها و موضوعات در ارتباط است و اتفاقا بر همه این حوزه‌ها تاثیر مستقیم و زیادی دارد. بنابراین باید به صورت جدی به شرایط اقتصادی کشور نگاه شود و یک اراده همگانی و ملی برای حل این مشکلات ایجاد شود. مشکلات اقتصاد به ویژه مشکلات معیشتی مردم با شعار و به تنهایی از طریق یک نهاد مثل دولت حل نمی‌شود.

وی افزود: اقتصاد کشور زمانی رشد و توسعه خواهد داشت که ما هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی یک سری برنامه و اقدامات عملیاتی را در نظر بگیریم. اقتصاد کشور برای رشد و توسعه نیازمند تقویت تولید در داخل و تامین مقدمات و بستر صادرات و دستیابی به بازارهای جهانی و بین‌المللی است. بنابراین نمی‌توان به صورت یک جانبه به این مساله نگاه کرد که اقتصاد صرفا در داخل کشور به نتیجه می‌رسد یا بدون تقویت تولید در داخل کشور موفق بود.

قنبری با تاکید بر اینکه مهمترین عامل تاثیرگذار در توسعه و رشد اقتصاد، حمایت همه جانبه و درست از بخش تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است، گفت: اقتصاد در بستر تولید و صادرات امکان رشد دارد و بر همین اساس باید یک تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی داشته و به سمتی حرکت کنیم تا بتوانیم، وضعیت اقتصادی کشور را تغییر بدهیم.