علی اکرمی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب صبح امروز در تهران براثر کرونا درگذشت.

 

علی اکرمی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در تهران براثر کرونا درگذشت.

اکرمی در آغاز دهه ۱۳۸۰ و نیز در سال ۸۸ بابت فعالیت‌های سیاسی‌اش بازداشت شده‌بود.