اگر دروغ است چرا آنجا می روید؟ اگر راست است آن را خریده اید؟ چند؟ اگر اجاره پرداخت می کنید،چقدر؟ به کی؟

 

به گزارش صبح ما، محمد مهاجری فعال سیاسی در توئیتر خود نوشت: آقای امیرحسین قاضی زاده هاشمی نایب رئیس مجلس یازدهم! آیا واقعیت دارد که ساختمان مصادره‌ای متعلق به ساواک در خیابان خردمند را برای ستاد انتخابات ریاست جمهوری دراختیار دارید؟

اگر دروغ است چرا آنجا می روید؟ اگر راست است آن را خریده اید؟ چند؟ اگر اجاره پرداخت می کنید،چقدر؟ به کی؟