در گفت و گو با «صبح ما»؛

یک تحلیلگر مسائل بین الملل گفت: متاسفانه برخی صداها در داخل کشور شنیده می‌شود که دوست دارند احیای برجام به تعویق انداخته شود و آنان امیدوار هستند که برجام را در دوران ریاست جمهوری دولت مطلوب خودشان به ثمر برسانند و این در حالی است که چنین رویکردی مشخص نیست به کجا ختم شود.

 

یک استاد دانشگاه و کارشناس سیاست خارجه اعتقاد بر این دارد که شرایط کنونی بسیار متفاوت با دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است و اگر ایران به هردلیلی نتواند از این فرصت ایجاد شده استفاده کند، قطعا در آینده با شرایط متفاوت و چه بسا سخت‌تری مواجه شود.

علی بیگدلی در گفت‌وگو با «صبح ما» و با اشاره به تغییر مواضع دولت بایدن نسبت به برجام، گفت: این تغییر مواضع شاید مطالبات ایران را در وهله اول در قبال برجام تامین نکند ولی در مجموع این تغییر مواضع مصداق یک چراغ سبز به ایران برای بازگشت به برجام خواهد بود. آمریکا و اروپا یک سری اقدامات را طی چند هفته اخیر در پیش گرفتند تا به نحوی بتوانند ایران را به بازگشت به برجام تشویق کنند.

این کارشناس سیاست خارجه افزود: برجام برای اجرا و احیا نیازمند یک توافق و اجماع بین همه اعضا و طرفین است. بنابراین نمی‌توانیم سرنوشت برجام را به یک کشور گره زد. من اعتقاد دارم که ایران برای احیای برجام باید بتواند یک توازن و تعامل بین همه اعضای برجام ایجاد کند تا در نهایت موفق به احیای برجام شود. این سیاست که بخواهیم روسیه و چین را بازیگران اصلی برجام برای اعمال فشار یا تغییر مواضع اعضا در نظر بگیریم، شاید خیلی کارگشا نباشد.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که احتمال تعلیق پروتکل الحاقی تا چه اندازه مساله احیا و بازگشت طرفین به برجام را تحت تاثیر قرار بدهد، تصریح کرد: این اتفاق ممکن است شرایط برجام به کلی تغییر بدهد و اگر ایران به سمت حرکت کند، قطعا با شرایط جدیدی مواجه خواهد شد و چه بسا قطعنامه‌های سابق دوباره علیه ایران فعال شود. بنابراین ایران باید تمامی جوانب را در نظر بگیرد و ناظر بر تبعات تعلیق احتمالی پروتکل الحاقی برجام تصمیم‌گیری کند.

بیگدلی با اشاره به پیشنهادات اخیر ایالات متحده آمریکا و اروپاییان برای احیای برجام مبنی بر انجام دور جدید مذاکرات برجامی با حضور ایران و آمریکا، تصریح کرد: این مذاکرات می‌تواند فرصت خوبی برای احیای برجام و بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی باشد. به ویژه اینکه نمی‌توان فرصت و زمان زیادی را از دست داد؛ چراکه از یک طرف تحولات جهانی و نیز اتفاقات پیش بینی نشده در داخل کشور مخصوصا انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ معلوم نیست، منتهی به چه اتفاقاتی شود و بر این اساس چنین احتمالی وجود دارد که شاید در آینده شرایط برای بازگشت دوباره ایران و آمریکا به برجام مهیا نباشد.

این استاد دانشگاه با اشاره به جریان سازی برخی چهره‌ها و جریانات سیاسی علیه برجام در داخل کشور ، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی صداها در داخل کشور شنیده می‌شود که دوست دارند احیای برجام به تعویق انداخته شود و آنان امیدوار هستند که برجام را در دوران ریاست جمهوری دولت مطلوب خودشان به ثمر برسانند و این در حالی است که چنین رویکردی مشخص نیست به کجا ختم شود. این رویکرد عملا در تناقض با منافع ملی است که متاسفانه برخی جریانات سیاسی داخل کشور نشان دادند منافع ملی در اولویت چندم آنان قرار دارد و آنان صرفا به دنبال منافع فردی و جناحی خودشان هستند.

بیگدلی با تاکید بر اینکه ایران باید از تغییر مواضع آمریکا و اروپا با توجه به سرکار آمدن بایدن برای احیای برجام استفاده کند، گفت: شرایط کنونی بسیار متفاوت با دوران ریاست جمهوری آقای ترامپ است و اگر ایران به هردلیلی نتواند از این فرصت ایجاد شده استفاده کند، قطعا در آینده با شرایط متفاوت و چه بسا سخت‌تری مواجه شود.