بهنام محجوبی از دراویش گنابادی محبوس در بند هشت زندان اوین، که در پی مسمومیت دارویی به بخش آی‌سی‌یو بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود صبح امروز در بیمارستان درگذشت.

 

بهنام محجوبی از دراویش گنابادی محبوس در بند هشت زندان اوین، که در پی مسمومیت دارویی به بخش آی‌سی‌یو بیمارستان لقمان تهران منتقل شده بود صبح امروز در بیمارستان درگذشت.

این درویش زندانی پس از وقایع «گلستان هفتم» به تحمل دو سال زندان محکوم شد و طبق آنچه در اخبار منتشره پیرامون وی آمده است با وجودی که تشخیص پزشک معالج او «عدم تحمل کیفر» بود، با آزادی او موافقت نشد.

گفته می شود شرایط روحی بتول حسینی، پس از شنیدن مرگ او، بسیار بد است.

منبع: امتداد